Polityka prywatności

Dla Państwa wygody serwis używa plików cookies (ciasteczka) m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, by mogli się Państwo zalogować lub w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Państwa o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzacie się Państwo na ich wykorzystywanie.
Można jednak zdecydować, że nie chcecie Państwo, by pliki te były przechowywane (lub je usunąć - wszystkie lub tylko niektóre). Decydujące są ustawienia przeglądarki.
Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:
- w przeglądarce Internet Explorer
- w przeglądarce Mozilla Firefox
- w przeglądarce Chrome
- w przeglądarce Opera
- w przeglądarce Safari

Odwiedzając naszą stronę internetową, akceptujesz treść niniejszej polityki prywatności oraz wszelkie inne dokumenty wymienione w polityce.

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób traktujemy wszystkie zbierane dane osobowe. Jeśli nie zgadzasz się z jej warunkami, prosimy o nie korzystanie z tej strony internetowej.

Ponadto, polityka prywatności opisuje środki bezpieczeństwa dotyczące ochrony Twoich danych osobowych, Twoje prawo dostępu, poprawiania lub usuwania danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzoru. Jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie, tłumaczenie, modyfikacja lub jakiekolwiek wykorzystanie całości lub części niniejszej strony internetowej lub jej chronionych elementów w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób jest zabronione.Traktujemy poważnie ochronę Państwa danych.
W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Ochrona danych osobowych
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z RODO (ogólne rozporządzenie danych osobowych), firma Kamieniarstwo Ewa Piaskowska informuje, iż przetwarza dane osobowe wynikające z obsługi Klienta. Proszę o zapoznanie się klauzulą informacyjną , która zawiera zbiór informacji , jakie powinny być przekazane osobie, której te dane dotyczą.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, informuję, że administratorem Państwa danych osobowych pozostanie Kamieniarstwo Ewa Piaskowska z siedzibą w Mosinie (62-050) przy ul. Torowej 26 (dalej jako „Firma”).

Firma będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia, bądź wykonywaniem już zawartej umowy na produkt lub usługi oferowane przez Firmę. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny, w celu przygotowania wstępnej oferty, prowadzenia działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego, oraz obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego.

Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania udostępnione innym niż Firma uprawnionym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Firmy np. Biuro Księgowe, usługi IT, doradcom i innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Firmę opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań np. wysłania oferty, itp..

W przypadku i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
- żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 30 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

W przypadku udostępnienia przez Państwa Firmę danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób prosimy o poinformowanie tych osób:
- o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Firmie,
- o tym, że Firma jest administratorem ich danych osobowych oraz , że przetwarza ich dane osobowe,
- o tym, że są Państwo źródłem, od którego Firma pozyskała ich dane.

Informacje kontaktowe
Osoba kontaktowa: Ewa Piaskowska
Adres: ul. Torowa 26 , 62-050 Mosina
Telefon: +48 608 420 322
E-mail: biuro@kamieniarstwo.poznan.pl